Algemeen

BioTop Medical verleent u hierbij toegang tot biotopmedical.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door BioTop Medical en derden zijn aangeleverd. BioTop Medical behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van BioTop Medical.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BioTop Medical.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BioTop Medical. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BioTop Medical, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Voor direct contact bel+31 (0)71 528 01 12