• Dutch diensten 01

  Onze specialiteit: Het voldoen
  aan en naleven van de
  regelgeving.

 • Dutch diensten 02

  Maatwerk in de
  aanpak van
  regelgeving.

Het auditen van uw eigen kwaliteitssysteem is een eis om de doeltreffendheid van het systeem bij te houden. Het controleren van de kwaliteitssystemen van uw kritieke leveranciers is de manier om actief hun betrouwbaarheid te controleren en daarmee ervoor zorg te dragen dat uw product continue voldoet aan de eisen.

Auditeren vereist specifieke middelen, waaronder een ervaren "oog" om mogelijke tekortkomingen te vinden:

 • Ervaren auditoren;
 • Onafhankelijke beoordeling;
 • Volledige en duidelijke auditrapporten;
 • Advies over verbeteringsacties;
 • Planning van de vervolgacties.

In 2019 eindigt de overgangsperiode voor het updaten van het QMS naar ISO 13485:2016. De eerste stap is het uitvoeren van een systematische gap-analyse. De tweede stap is het aanbrengen van de noodzakelijke wijzigingen in het kwaliteitssysteem. Als laatste, wordt de interne audit uitgevoerd om te controleren of de wijzigingen effectief geïmplementeerd zijn. BioTop Medical biedt alle stappen omtrent het updaten van het kwaliteitssysteem aan.